Zásady ochrany osobních údajů

Naše společnost Kit & Kin („my“) se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí.

Tyto zásady (spolu s našimi obchodními podmínkami nebo jinými dokumenty, na něž odkazují) tvoří základ, dle něhož zpracováváme veškeré osobní údaje, které od vás shromáždíme či které nám poskytnete. Pozorně si prosím prostudujte tyto zásady, díky nimž porozumíte našemu stanovisku a praktikám, které se týkají vašich osobních údajů a jejich zpracování. Základní informace z vaší návštěvy našich webových stránek uchováváme a jsme si vědomi toho, jak je důležité uchovat takové informace v bezpečí a informovat vás o tom, jak s nimi nakládáme.

Tyto zásady platí výhradně pro naše webové stránky. Rozhodnete-li se opustit naše webové stránky prostřednictvím odkazu či jiným způsobem, podléháte zásadám daného poskytovatele webových stránek. Nad webovými stránkami jiných poskytovatelů nemáme žádnou kontrolu a před vstupem na dané stránky vám doporučujeme si dané zásady prostudovat.

Informace, které od vás můžeme shromáždit

Jsme oprávněni shromáždit a zpracovat vaše následující údaje:

 • Informace poskytnuté ve formulářích na našich webových stránkách www.kitandkin.com (naše webové stránky). To zahrnuje informace poskytnuté při registraci na našich webových stránkách, přihlášení se k odběru našich služeb nebo vyžádání dalších služeb. Můžeme vás rovněž požádat o informace při nahlášení potíží s našimi webovými stránkami.
 • Pokud nás kontaktujete, jsme oprávněni uchovat si záznamy o naší komunikaci.
 • Rovněž vás můžeme požádat o vyplnění dotazníků za účelem průzkumu - vyplnění takových dotazníků však není vaší povinností.
 • Podrobnosti o vašich návštěvách našich webových stránek mohou zahrnovat zejména provozní data, lokalizační data, operační systém, vyhledávač, vámi vyhledávané zdroje a další komunikační data nehledě na to, zda jsou tyto informace vyžadovány pro účely naší fakturace či z jiných důvodů.

IP adresy a soubory cookies

Jsme oprávněni shromažďovat informace o vašem počítači včetně dostupné IP adresy, operačního systému a typu vyhledávače, a to za účelem správy systému a hlášení souhrnných informací pro naše inzerenty. Toto jsou statistické údaje o vyhledávací činnosti našich uživatelů a jejich zvyklostech, nezahrnují však žádnou identifikaci jednotlivců, přičemž žádným způsobem neshromažďujeme osobní údaje.

Pomocí souboru cookie, uloženého na pevném disku vašeho počítače, můžeme obdržet údaje o vašem obecném využití internetu. Soubory cookies obsahují informace, které jsou převedeny do pevného disku vašeho počítače. Pomáhají nám vylepšovat naše webové stránky a poskytovat tak lepší a personalizovanější služby. Umožňují nám:

 • Odhadnout přibližný počet návštěvníků a jejich zvyklosti v používání internetu.
 • Uchovat údaje o vašich preferencích, díky čemuž můžeme přizpůsobit naše stránky vašim individuálním zájmům.
 • Urychlit vaše vyhledávání.
 • Rozpoznat vás při návratu na naše webové stránky.

Používání souborů cookies můžete odmítnout aktivací nastavení ve vašem prohlížeči, který vám umožní nastavení cookies odmítnout. Pokud však takové nastavení zvolíte, je možné, že nebudete mít přístup k určitým částem našich webových stránek. Není-li ve vašem prohlížeči nastaveno odmítnutí souborů cookies, náš systém vydá tyto soubory při vašem příchodu na naše webové stránky.

Kde uchováváme vaše osobní údaje?

Údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být přenášeny či uchovávány na území mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Mohou být rovněž zpracovány zaměstnanci, kteří pro naši společnost či některého z našich dodavatelů pracují mimo EHP. Tito zaměstnanci mohou být kromě jiného zapojeni do plnění vaší objednávky, zpracování platebních údajů a poskytnutí služeb spojených s podporou. Odesláním svých osobních údajů s tímto přenosem, uchováním či zpracováním souhlasíte. Podnikneme veškeré přiměřené kroky pro to, abych zajistili, že vaše údaje jsou uchovány bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Veškeré vámi poskytnuté informace jsou uchovány na bezpečném serveru. Veškeré platební transakce budou šifrovány. Poskytneme-li vám heslo umožňující přístup do některých částí našich webových stránek (nebo zvolíte-li si ho sami), je vaší odpovědnosti zachovat důvěrnost takového hesla. Své heslo, prosím, nikomu nesdělujte.

Přenos údajů přes internet bohužel není zcela bezpečný. Ačkoliv se vynasnažíme vaše osobní údaje ochránit, nejsme schopni vám zaručit bezpečnost údajů přenášených na naše webové stránky - takový přenos je proveden na vaše vlastní riziko. Jakmile od vás údaje obdržíme, aplikujeme striktní postupy a bezpečnostní prvky pro zamezení přístupu neoprávněných osob.

Použití údajů

Vaše údaje jsou použity následovně:

 • Pro zajištění toho, že obsah našich webových stránek bude vám a vašemu počítači představen co nejefektivněji.
 • Pro poskytnutí údajů, produktů nebo služeb, které od nás vyžádáte nebo které vás možná zajímají.
 • Pro plnění našich povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi námi a vámi.
 • Pro umožnění účasti na interaktivních prvcích našich služeb, pokud si to přejete.
 • Pro oznamování změn v našich službách.

Zveřejnění vašich údajů

Vaše údaje jsme oprávněni sdělit třetí straně:

 • Jestliže prodáváme nebo kupujeme obchod či aktiva, jsme oprávněni zveřejnit vaše osobní údaje takové osobě, jež hodlá takový obchod či aktiva potenciálně prodat či koupit.
 • Je-li naší povinností zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění jakékoliv zákonné povinnosti vůči našim zákazníkům či jiným osobám. Toto zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi či organizacemi za účelem ochrany před podvodem či za účelem zmírnění úvěrového rizika.

Vaše práva

Máte právo nás požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely. Zpravidla vás informujeme (před shromážděním údajů), máme-li v úmyslu použít vaše údaje pro takové účely, nebo hodláme-li pro takové účely zveřejnit vaše údaje třetí straně. Pro zamezení takovému zpracování můžete uplatnit své právo tím, že se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů či přidružených společností. Pokud na takový odkaz kliknete, berte prosím na vědomí, že dané webové stránky mají stanovené své vlastní zásady ochrany osobních údajů, přičemž my za dané zásady nepřijímáme žádnou odpovědnost. Před odesláním vašich osobních údajů si prosím dané zásady přečtěte.

Přístup k údajům

Zákon  o ochraně údajů vám dává právo na přístup k informacím, které o vás uchováváme. V souladu s tímto zákonem můžete své právo na přístup uplatnit.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Veškeré budoucí změny našich zásad ochrany osobních údajů budou uveřejněny na této stránce a případně vám budou sděleny i emailem. Pro zjištění všech nezbytných změn vás přesto žádáme o pravidelnou kontrolu této stránky.